Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

19 FEB 2017 13:27
Missa inte vårt årsmöte. Stockkumla Skyttepaviljong 2017-02-22 kl 19:00
 • Uppdaterad: 02 APR 2017 10:10

 

 

_____________________________________________________

Årsmöte i Västerås Frivilliga Skarpskytteförening

2017-02-22 kl 19:00 vid Stockkumla skyttepaviljong

 

                 Dagordning

 

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 1. Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 2. Fastställande av medlemsavgifter.
 3. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

(inga inkomna motioner)

 1. Fastställande av verksamhetsplan samt fastställande av budget.
 2. Val av ledamöter

                 Följande ledamöter valdes på 2 år vid förra årsmötet.

 • Filip Andersson                          
 • Torbjörn Hedin
 • Mikael Berg

           a) val av föreningens ordförande för en tid av 1 år

           b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

           c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

           e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;

           f) val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

           g) val av Gruppledare 1 år – gruppledare för respektive skyttegren utser instruktörer och tävlingssekreterare..

 • Gevär Bana
 •  Gevär Fält
 • Korthåll Bana & Fält
 • Luftgevär
 • Materialförvaltning & underhåll
 • Servering                                                

           h) val av Banchef för 1 år ;

           i) val av Elektronikansvarig för 1 år;.

           j) val av Representant att förutom ordförande ingå i styrelsen för Stockkumla samarbetskommité på 1 år;.

 1. Övriga frågor.
 2. Avslutande av mötet.

Efter mötet bjuder vi på något gott samt delar ut ev.utmärkelser.

 

m.v.h.

 

Styrelsen

 

Västerås Frivilliga Skarpskytteförening

 

Skribent: Stefan Andersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Västerås Frivilliga SSF - Skyttesport
Box 1018
72126 Västerås

Kontakt:
Tel: 0736839449
E-post: This is a mailto link

Se all info